Versie 2.5 of later Registratie Wijzigingen

Versie 2.5 of later van Go Integrator gebruikt een significant ander licentiesysteem vergeleken met versie 2.4. Dit document legt gedetailleerd het verschil uit tussen de twee methoden en de processen die moeten worden gevolgd voor en tijdens een upgrade van 2.4 naar 2.5 of later.

2.4 registratie

Versie 2.4 van Go Integrator gebruikt een serienummer van tien karakters om een licentiesleutel te genereren die lokaal wordt opgeslagen op de PC. Deze licentie is alleen beschikbaar voor een enkel Windows-account op een PC, wat inhoud dat er meerdere serienummers vereist zijn als meerdere gebruikers dezelfde PC delen (met verschillende lokale Windows-accounts). Het betekent ook dat een geregistreerde gebruiker de software niet kan gebruiken op een andere PC zonder de aanschaf van nog een ander serienummer.

2.5 or later Registratie

Versie 2.5 of later van Go Integrator gebruikt een andere vorm van registratie. Ten eerste maakt het gebruik van een serienummer van acht karakters, maar, belangrijker nog, er is geen licentiesleutel gegenereerd en opgeslagen op de lokale PC. In plaats daarvan wordt de licentie verstrekt via Mondago 's online registratie server. Dit heeft het effect van het gebruiken van een licentie door de Broadworks gebruiker met het voordeel dat Go Integrator gebruikt kan worden vanaf elke PC en/of Windows gebruikersaccount, zolang de Broadworks gebruiker die oorspronkelijk gebruik maakt van de licentie in Go Integrator is geconfigureerd.

Meerdere Licenties

Met een licentie voor 2.4 kan een serienummer maximaal één licentie bevatten. Met 2.5 of later, kunnen meerdere licenties worden verleend binnen een enkel serienummer, wat betekend dat meerdere gebruikers kunnen hetzelfde serienummer tegelijkertijd gebruiken. Opgemerkt wordt dat Lite en DB licentie's niet binnen hetzelfde serienummer worden verleend. Dus als een enkele klant vijf DB licenties en tien Lite licenties bestelt, zouden twee serienummers worden verstrekt.

Wat gebeurt er als de Mondago registratie server off-line is?

Als om wat voor reden dan ook de Mondago registratie server niet bereikbaar is dan zal Go Integrator blijven werken (tenzij het ​​de eerste keer is dat een gebruiker registreert), d.w.z. het zal tijdelijk zonder autorisatie werken. Let echter op dat Go Integrator periodiek een ​​verbinding nodig zal hebben met de registratie om te blijven werken. Go Integrator gebruikt een HTTP / HTTPS verbinding om te registreren en authentiseren met de registratie server.

Hoe wordt een licentie opnieuw toegewezen aan een andere gebruiker?

Als een klant opnieuw een licentie moet toewijzen (die een serienummer bevat) aan een andere gebruiker kan dat worden gedaan via het licentie verwijderings formulier.Het licentie verwijderings formulier kan hier worden gevonden.

Let op, het kan tot 48 uur duren om een ​​licentie vrij te geven voor gebruik aan een andere gebruiker.

Opwaarderen van versie 2.4 naar 2.5 of later

Als een 2.4 gebruikers gewoonweg versie 2.5 of later download en installeert over 2.4 heen, dan zal de nieuwe installatie niet meer werken. Alvorens te updaten moet de gebruiker eerst een geldige 2.5 of later licentie sleutel verkrijgen welke is ingegeven in plaats van de oude 2.4 licentie sleutel als de update eenmaal voltooid is. Merk op dat de gebruiker geadviseerd wordt om 2.5 of later te installeren ZONDER eerst 2.4 te de-installeren. Hierdoor wordt voorkomen dat de huidige instellingen verloren gaan. Let er a.u.b. op dat als eenmaal een vervanging van de licentie sleutel van 2.5 of later is geleverd zal de 2.4 licentie sleutel niet meer geldig zijn en niet meer werken.

Verkrijgen van een 2.5 of later vervangende licentie sleutel

Een 2.5 of later vervangende licentie sleutel kan worden verkregen door het afronden en indienen van het online formulier dat beschikbaar is vanuit het "download" tabblad in http://gointegrator.com. De vervangende licentiesleutel(s) zullen worden verstrekt zonder extra kosten aan klanten die een abonnement op een geldig Software Assurance / onderhoudscontract hebben. Upgrade kosten zullen gelden voor klanten die momenteel geen geldig contract hebben. Hoewel een klant de vervangende licenties kan aanvragen op een tijdstip dat handig voor ze is, moeten alle licenties van die ene klant binnen hetzelfde verzoek worden vervangen.

Voor Dienstverleners met een groot aantal serienummers kan met een aangepast proces worden ingestemd t.b.v. de vervanging van licentiesleutels.