Broadsoft

Geavanceerde configuratie

Licensing screen

Registratie:

Serienummer:Een licentie is vereist om het product te gebruiken en is verstrekt in de vorm van een acht-cijferig nummer. Om het serienummer in te voeren, gaat u alstublieft naar Bestand -> Configuratie en selecteer het tabblad genaamd 'Licentie'. Voer het serienummer in en klik op 'Toepassen'. Een serienummer kan meer dan één licentie bevatten en kan gebruikt worden voor meerdere client-PC's. De licentie bestaat uit een combinatie van de Windows gebruikersnaam en de naam van de PC.

Licentie vrijgave knop:Indien u eerder Go Wallboard heeft geregistreerd en u wilt de software verplaatsen naar een andere computer dan moet u de software op de originele machine vrijgeven. Om dit te doen klikt u op de 'Vrijgeven Licentie' knop en schrijft u de code die u krijgt op.

Voordat u Go Wallboard op de nieuwe computer installeert, moet u uw Go Wallboard onderhoudsmedewerker informeren dat u de licentie verplaatst. Zij hebben het serienummer en de vrijgave code nodig die u heeft ontvangen.

CRM-integratie/API

Configureer CRM:Klik hier om het CRM-configuratievenster te openen en een integratie toe te voegen aan een ondersteunende CRM/Zakelijke toepassing. Hierdoor kunnen gegevens van een CRM worden weergegeven in Wallboard, bijvoorbeeld Naam Beller. Klik a.u.b. hier

Download de nieuwste CRM bibliotheek:Als u hierop klikt, worden de nieuwste CRM-integratiebibliotheken gedownload. OPMERKING: U kunt zien of u de bibliotheken hebt geïnstalleerd, want een groene cirkel met "GW" wordt weergegeven in het systeemvak.

API Sleutelveld:Go Wallboard biedt een API die kan worden gebruikt door apps van derden, waarmee de gebruiker geavanceerde lay-outs kan maken met hun favoriete tools en applicaties. De API is een standaard rust-API die met Swagger gedocumenteerd is, waardoor deze vriendelijk en gemakkelijk te gebruiken is door softwareontwikkelaars. Dit veld toont de sleutel die nodig is om de API te ondervragen.

Genereer:Klik hierop om een nieuwe API sleutel te genereren.

Open Swagger:Klik hier om naar Swagger te gaan. Swagger wordt gebruikt om de Go Wallboard API te documenteren. Als u de API via Swagger wilt testen, vergeet dan niet de API-sleutel te kopiëren en in Swagger te plakken. Klik a.u.b. hier

Toon API Gebruikers:Dit toont de IP-adressen die momenteel met de API verbonden zijn. De API heeft een licentie nodig om te werken. Als alle licenties gebruikt worden, klik dan met de rechtermuisknop op een van de huidige verbindingen en selecteer "vrijgeven" als verbinding door een ander station vereist is. Klik a.u.b. hier

Database

Dagen om gegevens te bewaren:Stelt het aantal dagen in dat historische gegevens worden bewaard.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.