Broadsoft

Menu

Tray menu

Het menu wordt geopend door met de rechtermuisknop op het Go Integrator pictogram te klikken, welke een groene cirkel is (of rood als u een gesprek heeft of geel als er een gesprek in de wacht staat).

Available icon   Busy icon   Held icon

Als u op de iconen aan de linkerkant van het systeemmenu klikt, worden de verschillende secties van het systeemmenu weergegeven.

Menu

Vanuit dit gedeelte hebben gebruikers toegang tot de andere delen van Go Integrator door op de juiste optie te klikken.

Gerelateerd onderwerp:Telefoon venster

Gerelateerd onderwerp:Beschikbaarheid venster

Gerelateerd onderwerp:Adresboek venster

Gerelateerd onderwerp:Belgeschiedenis venster

Gerelateerd onderwerp:Telefonie instellingen

Recente oproepen

Om snel recent gekozen nummers te zien, en klik om ze opnieuw te kiezen.

Tray menu Recent content

CommPilot Express

Met de CommPilot* optie kunt u snel het gewenste CommPilot Express profiel selecteren.

Tray menu Availability content


*De CommPilot status zal alleen voor gebruikers die abonneren op CommPilot Express veranderen.

Functies

Het menu Kenmerken voorziet u van opties om het gedrag van uw telefoon te bedienen. De beschikbare opties in dit menu zijn "Gespreksinstellingen", "Alles Doorschakelen Instellen" en "Niet Storen Instellen".

Tray menu Features content

Afsluiten

Gebruik dit om de software af te sluiten.

Tray menu Exit content

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.