Broadsoft

Gebeurtenissen instellingen

Op de pagina Oproep Evenementen kunt u instellingen wijzigen die betrekking hebben op acties die worden ondernomen wanneer een oproep overgaat of wordt uitgevoerd.

Call Events options

Standaard acties

Event details external programs window

U kunt de software ofwel het telefoon venster laten tonen of het contact laten uitklappen wanneer bepaalde gebeurtenissen voorkomen. Selecteer gewoon de desbetreffende actie van de desbetreffende keuzelijst: Op overgaan, Op beantwoorden of Op uitgaand.

Externe programma's

Event details external programs window

De software kan ook worden geconfigureerd om een of meer aangepaste uitvoerbestanden op bepaalde gebeurtenissen uit te voeren. Om dit te configureren, drukt u op de Toevoegen knop en configureert u de volgende informatie:De lijst Gebeurtenis wordt gebruikt om de gebeurtenis waarop het programma/de toepassing draait te selecteren. De Route lijst wordt gebruikt om te kiezen of het een inkomend of een uitgaand gesprek is. De Gesprekslijsten kunnen worden gebruikt om gebeurtenissen voor intern/extern of beide te beperken.

Het programmaveld laat u kiezen welk uitvoerbestand te starten. Dit veld moet leeg worden gelaten om een internet zoekmachine te laden.

In het Parameters veld kunt u of voor de "command line argumenten" voor het programma kiezen, of in het geval van een browser, om de URL te laden. Bij gebruik van een URL, zorg ervoor dat u de URI regel bijvoegt (dwz http://). Dan kunt u in de Parameters een aantal waarden uit het gesprek toevoegen. Bijvoorbeeld, om het telefoonnummer van de beller uit te voeren kunt u %Call\CallerContact\Tel% bijvoegen. Om het telefoonnummer van de externe partij te gebruiken (in tegenstelling tot de beller, die de lokale gebruiker kan zijn), kunt u de syntaxis %Call\Contact\Tel% gebruiken, of u kunt gebruik maken van %Call\Contact\DisplayTel% om het geformatteerde nummer te krijgen.

Om het testen te helpen, kunt u het woord Berichten Veld gebruiken in de Programma-invoer, als u een berichtenveld met de vertaalde Parameter uitvoer wilt laten zien. Eindelijk kan een "aangepast" knop worden toegevoegd aan het Notificatievenster waardoor een gebruiker toepassinggen gecontroleerd kan laten uitklappen op dezelfde manier als standaard geïntegreerde toepassingen.

Klik op de knop Opslaan om eventuele nieuwe/bewerkte informatie op te slaan of klik op de knop Annuleren om nieuwe/bewerkte informatie te verwijderen.

Basis "AppleScript" Uitvoer Voorbeeld

Event details external programs window

'Programma' instellen'Programma' instellen op:

/usr/bin/osascript

'Parameters' instellen 'Parameters' instellen op [Script Path - absolute].

Als u gewoon het script gebruikt zonder parameters zal het ongeveer als het volgende zijn:

/users/yourname/MyScripts/myScript.scpt

Als u het script gebruikt met parameters, zal het er ongeveer als het volgende uitzien:

/users/yourname/MyScripts/myScript.scpt %Call\Contact\DisplayTel%

Een voorbeeld script zou er als volgt uit kunnen zien:

bij uitvoeren argv
     geef dialoog weer "Een argument:" en item 1 van argv
end run

OPMERKING:Sommige contactparameters kunnen spaties bevatten. Dit kan een nummer betekenen wat doorgegeven is aan 'argv' in Apple Script en kan worden opgesplitst in afzonderlijke argv waarden.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.