Broadsoft

Menu

Tray menu

Het menu wordt benaderd door met rechts op het Go Integrator Client pictogram te klikken, wat een groen vierkant is (of rood als je in gesprek bent of geel als een gesprek in de wacht staat).

Available icon   Busy icon   Held icon

OPMERKING:In Windows 7 en hoger, worden sommige menu pictogrammen verborgen en dienen uitdrukkelijk te worden getoond. Deze instellingen worden opgeslagen in de "Notificatie Gebied Pictogrammen" onderdeel van het Windows Configuratiescherm.

Onderaan het systeemmenu bevindt zich een tekstvak waarin gebruikers tekst of getallen kunnen invoeren waarnaar kan worden gezocht in alle geïntegreerde toepassingen.

Tray menu search text

Resultaten worden direct in het systeemmenu weergegeven wanneer tekst in het tekstvak wordt getypt. Gesprekken kunnen worden gemaakt met contacten die worden gevonden door op het nummer te klikken dat in de resultaten wordt weergegeven.

Als u op de iconen aan de linkerkant van het systeemmenu klikt, worden de verschillende secties van het systeemmenu weergegeven.

Menu

Tray menu Menu icon

Vanuit dit gedeelte hebben gebruikers toegang tot de andere delen van Go Integrator Client door op de juiste optie te klikken.

Gerelateerd onderwerp:Telefoon balk

Gerelateerd onderwerp:Beschikbaarheid venster

Gerelateerd onderwerp:Belinstellingen

Gerelateerd onderwerp:Adresboek venster

Gerelateerd onderwerp:Belgeschiedenis venster

Gerelateerd onderwerp:Telefonie instellingen

Hulp

Tray menu Help icon

Klik deze optie om de online hulp van de software in uw standaard internetbrowser te openen. Dubbelklik op de optie die u wilt bekijken.

Tray menu Help content

Wanneer dit gedeelte van het menu wordt bekeken, wordt het zoekvak gebruikt om woorden of zinsdelen te vinden in de online hulp.

Tray menu help search text

Recente oproepen

Tray menu Recent icon

Om snel recent gekozen nummers te zien, en klik om ze opnieuw te kiezen.

Tray menu Recent content

CommPilot Express

Tray menu Availability icon

Met de CommPilot* optie kunt u snel het gewenste CommPilot Express profiel selecteren.

Tray menu Availability content

Deze kunnen ook worden gekoppeld aan uw Microsoft Outlook kalender, zodat de status van uw Microsoft Outlook kalender uw CommPilot Express profiel zal instellen. Om deze te koppelen, moet u uw Afspraakinstelling in uw Microsoft Outlook integratie op "(Standaard)" instellen. Uw Microsoft Outlook kalender beschikbaarheid zal als volgt met uw CommPilot Express profielen overeenkomen:

CommPilot Express Microsoft Outlook kalender beschikbaarheid
Beschikbaar: Op Kantoor Gratis
Bezet Bezet
Bezet Voorlopig
Beschikbaar: Niet op Kantoor Elders werkend

* De CommPilot status zal alleen voor gebruikers die abonneren op CommPilot Express veranderen.

Functies

Tray menu Features icon

Het menu Kenmerken voorziet u van opties om het gedrag van uw telefoon te bedienen. De beschikbare opties in dit menu zijn "Gespreksinstellingen", "Alles Doorschakelen Instellen" en "Niet Storen Instellen".

Tray menu Features content

Afsluiten

Tray menu Exit icon

Gebruik dit om de software af te sluiten.

Tray menu Exit content

Sommige versies van Go Integrator bevatten geen of hebben geen aangepaste implementaties van deze functie.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.