Broadsoft

Wijzig firewall om browser-verbinding op afstand mogelijk te maken

  1. Ga naar Configuratiescherm / Windows Firewall.
   Windows Firewall screen

  1. Selecteer "Geavanceerde instellingen".
   Windows Firewall advanced settings

  1. Selecteer "Inkomende regels", gevolgd door "Nieuwe regel".
   Windows Firewall inbound rules settings

  1. Selecteer het keuzerondje "Poort" en klik op "Volgende" en typ vervolgens het juiste poortnummer in het veld "Opgegeven lokale poorten" dat is gekoppeld aan de Wallboard weergave (de standaardpoort is 8080, maar controleer de configuratie van Wallboard). Klik op "Volgende".
   Setting specified local port for Wallboard

  1. Selecteer "De verbinding toestaan" en klik op "Volgende".
   Allowing the connection

 1. Benoem de regel en sluit af.
 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.