Broadsoft

Welkom en aanmelden

Voer in het Aanmeldvenster een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals verstrekt door uw serviceprovider en klik op de knop "Aanmelden":

user login window

Wanneer “Automatisch aanmelden” is geselecteerd zal de Go Integrator Cara-software automatisch aanmelden.

Selecteer 'Geavanceerd' voor meer verbindingsopties

user login advanced options

Geavanceerde opties

Toegangscode Opnieuw Instellen

Om de Toegangscode te wijzigen, klikt u op "Reset" en voert u de nieuwe Toegangscode in.

access code reset

OPMERKING: dit mag alleen worden uitgevoerd op advies van uw serviceprovider.

Opties

Selecteer 'Proxy gebruiken' en 'Ongeldige certificaten negeren' alleen als dit vereist is en door uw serviceprovider wordt geïnstrueerd:

access code reset

Eerste login wizard

Bij de eerste aanmelding na de installatie wordt een lijst met de beschikbare telefoonapparaten voor uw gebruikersaccount weergegeven. Vink het vakje aan om het apparaat beschikbaar te maken voor gebruik. Er moet ten minste één apparaat worden geselecteerd en als meerdere apparaten zijn ingeschakeld, kan het voorkeursapparaat worden gekozen in de vervolgkeuzelijst.

first login wizard 

De selectie kan na het inloggen worden gewijzigd via Configuratie > Apparaten.

OPMERKING: Het Primaire apparaat moet geselecteerd zijn om Contacten weer te geven of te doorzoeken in het Beschikbaarheidvenster.

If the "Softphone" device is available and is selected, the PC audio device configuration settings will be displayed – choose the appropriate audio devices for microphone, speaker and ringer.

configure audio devices 

Als "Teams" is geselecteerd, vraagt het Microsoft Teams gebruikersaccount om een inlogbevestiging:

teams login window

OPMERKING: aanvullende configuratie is vereist binnen Microsoft Teams beheer

License Key Activation

If Cara users are licensed through the Licensing Portal, then a User not already assigned a Cara user license can enter a License Key (previously referred to as Serial Number) to self-assign a License Pack.

A registration screen appears following the user login window to input the License key allocated by the service provider.

user login window

Gegevens importeren uit de Go Integrator v3

Indien ingeschakeld, kan Go Integrator Cara aanbieden om de configuratie gegevens te importeren van de Go Integrator v3. Gegevens die kunnen worden geïmporteerd, zijn onder meer:

  • Inloggegevens van gebruikers;
  • Beschikbaarheidvenster Favorieten;
  • CRM-integraties (inclusief 'gecontroleerde' integraties, maar exclusief Outlook-contactpersonen).

user login

Note: integrations that have a 'Plus' version in Go Integrator Cara will still be imported as a v3 integration only, so will need to be configured again manually as a 'Plus' integration if the 'Add Contact' feature is required.

  • Bij het opstarten worden de aanmeldgegevens van gebruikers automatisch ingevuld:
  • Vervolgens wordt een prompt weergegeven die de CRM-integraties bevestigt die zijn gedetecteerd tijdens de v3-installatie. Klik 'Ja' om te importeren naar Go Integrator Cara

user login

  • Vervolgens verschijnt de contactdetectie van het beschikbaarheidvenster. Klik 'Ja' om te importeren naar Go Integrator Cara als favorieten

user login

  • Nadat de contactpersoon is geïmporteerd, wordt in een pop-up notificatiebericht de geïmporteerde hoeveelheid bevestigd

user login

  • De CRM-integraties worden in eerste instantie 'uitgeschakeld' en moeten worden 'ingeschakeld' en 'geautoriseerd' om het proces te voltooien

user login

  • Het beschikbaarheidvenster geeft de geïmporteerde contacten weer als 'Favorieten', maar geeft ook de volledige lijst met gebruikerscontacten weer in overeenstemming met de instellingen die uw telefoonprovider heeft ingesteld:

user login

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.